Partnerë

Krijojmë partnerite, për të sjellë ndryshim

 

Krijojmë partnerite, për të sjellë ndryshim

UNICEF punon me një sërë partnerësh – duke përfshirë qeverinë, OJQ kombëtare dhe ndërkombëtare, institucionet akademike dhe të pavarura, grupet e shoqërisë civile dhe komunitete të mëdha të zhvillimit për të arritur rezultate afatgjata për fëmijët më vulnerabël.

 
 Instituti Kombëtar i Statistikave  www.instat.gov.al
 Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave  www.bujqesia.gov.al
 Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike  www.inovacioni.gov.al
 Ministria e Integrimit Evropian  www.integrimi.gov.al
 Ministria e Mbrojtjes   www.mod.gov.al
 Ministria e Arsimit dhe Sportit  www.arsimi.gov.al
 Ministria e Mjedisit  www.mjedisi.gov.al
 Ministria e Shëndetësisë  www.shendetesia.gov.al
 Ministria e Punëve të Brendshme  www.punetebrendshme.gov.al
 Ministria e Drejtësisë  www.drejtesia.gov.al
 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë  www.sociale.gov.al

 

 
Search:

 Email this article

unite for children