Lajme dhe media

Komunikatat për shtyp

 

Komunikatat për shtyp

Shqipëria feston arritjet në arsim, për një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe shoqërinë tonë 

Tiranë, 27 nëntor 2017 – Analiza e rezultateve të Programit Ndërkombëtar të Vlerësimit të Studentëve (PISA) për vitin 2015, tregon se fëmijët shqiptarë kanë të njëjtin nivel me bashkëmoshatarët e tyre në vendet, që janë pjesë e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, për sa i përket barazisë sociale dhe aftësive per tj’a dalë ne jetë, pavarësisht se vijnë nga mjedise të pafavorizuara.      

    

Shqipëria drejt një sistemi të drejtësisë miqësore për fëmijët

Tiranë, 20 nëntor, 2017 - Për të kremtuar 28-vjetorin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës Ministria e Drejtësisë, me mbështetjen e UNICEF-it, hap procesin e konsultimit publik për projekt-Strategjinë e Drejtësisë për të Mitur, para se kjo t’i paraqitet Këshillit të Ministrave për miratim, si dhe informon publikun lidhur me përpjekjet e saj për të krijuar Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.

Përpjekjet e qeverisë për të zbatuar Ligjin për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës janë një hap përpara për përmirësimin e jetës së fëmijëve në Shqipëri.

Tiranë -16 tetor 2017 - Ligji i ri për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, që hyri në fuqi në qershor të vitit 2017, tashmë është në tryezën e Ministrisë së re të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe po mbështet nga UNICEF-i, si pjesë e Projektit IPA-II të financuar nga KE-ja.

Miratimi i Ligjit të ri “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”në shkurt të vitit 2017 nga qeveria e Shqipërisë përfaqëson një përparim madhor për të drejtat e fëmijëve në vend, por ka ende shumë për t’u bërë që ligji të funksionojë për të gjithë fëmijët.

Shqipëria u thotë “Jo” martesave të fëmijëve

Tiranë 11 tetor, 2017 – Në Ditën Ndërkombëtare të Vajzës, dy agjenci të Kombeve të Bashkuara - UNFPA dhe UNICEF – së bashku me Bashkinë e Librazhdit nisin muajin e ndërgjegjësimit rreth shëndetit të grave, duke u thënë “JO” martesave të fëmijëve. Aktorë vendorë vënë në dukje se gjatë viteve të fundit janë shtuar martesat e hershme në Librazhd.

Në të gjithë botën ka nëna dhe foshnja pa përkrahje të mjaftueshme për shkak të mungesës së investimeve në ushqyerjen me gji
 
Sipas analizës më të fundit, investimi prej 4.70 dollarë amerikanë/për të porsalindurit mund të sjellë një fitim ekonomik prej 300 miliardë dollarë amerikanë në vitin 2025     

GJENEVË/NJU JORK - 1 gusht 2017 - Sipas raportit të ri të UNICEF-it dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), në bashkëpunim me Partneritetin Global të Ushqyerjes me Gji, që është një nismë e re për të rritur përqindjen e ushqyerjes me gji në botë, standardet e rekomanduara të ushqyerjes me gji nuk përmbushen plotësisht nga asnjë prej vendeve të botës.

Arsimi gjithëpërfshirës: rruga për të arritur përfshirjen sociale

Tiranë, 30 qershor 2017 – Sot në Tiranë ka përfunduar një workshop rajonal për të prezantuar Paketën e Masave për Përgatitjen e Mësuesve për arsimin gjithëpërfshirës, si bazë për reformimin e arsimimit universitar. Gjatë dy ditëve, tema e arsimit gjithëpërfshirës ka mbledhur mësues dhe edukatorë nga Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kosova*, Serbia dhe Taxhikistani, për të diskutuar se sa mirë mund t’i përgatisin programet universitare mësuesit për arsimin gjithëpërfshirës.

Sipas një studimi të ri të UNICEF-it, investimet për fëmijët e varfër shpëtojnë më shumë jetë për çdo dollar të shpenzuar
 
Në rast se bota nuk bën progres të shpejtë për pakësimin e vdekshmërisë foshnjore, deri në vitin 2030, pothuajse 70 milionë fëmijë do të vdesin para se të arrijnë moshën pesë vjeçare. 

NJU JORK, 28 qershor 2017 – Sipas një analize të re të UNICEF-it, investimi për shëndetin dhe mbijetesën e fëmijëve dhe komuniteteve më të privuara siguron më shumë vlerë për paratë, duke kursyer pothuajse dy herë më shumë jetë për çdo 1 milion dollarë amerikanë të shpenzuara si investime ekuivalente për grupet më pak të privuara.

Më shumë se gjysmës së fëmijëve të vegjël, iu mohohet e drejta e lojës dhe veprimtarive të të nxënit të hershëm me baballarët e tyre – UNICEF

NJU JORK, 16 qershor 2017 – Sipas një analize të re të UNICEF-it, më shumë se gjysma, ose 55 për qind, e fëmijëve ndërmjet moshës 3 dhe 4 vjeç në 74 vende, mesatarisht 40 milionë, nuk luajnë ose bëjnë veprimtari të të nxënit të hershëm me baballarët e tyre.
Laurence Chandy, Drejtore e të Dhënave, Kërkimeve dhe Politikave të UNICEF-it, u shpreh se: “Ajo që na tregojnë këto shifra është se baballarët hasin vështirësi për të luajtur një rol aktiv gjatë viteve të para të jetës së fëmijëve të tyre. Duhet t’i eliminojnë barrierat që i ndalojnë baballarët t’iu ofrojnë foshnjave dhe fëmijëve të tyre të vegjël një mjedis të favorshëm, ku ata të lulëzojnë, ku ka dashuri, lojëra, siguri, dhe ushqim të mirë. Duhet të sigurohemi që të gjithë prindërit kanë kohën, burimet, dhe njohuritë e nevojshme për të mbështetur zhvillimin e hershëm të fëmijëve të tyre.”

Shqipëria feston Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve me miratimin e Ligjit të ri për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve

Tiranë - 31 maj 2017 – Sot është një moment festimi, pasi ne shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, e cila është gjithashtu edhe një ditë për reflektim, për detyrën tonë të mëtejshme. Miratimi i Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve në mars 2017, është një arritje vërtetë e madhe për vendin!

Në Ditën Ndërkombëtare të Familjes “Një familje për çdo fëmijë!” – deklaron UNICEF

Tiranë, 15 maj 2017 - UNICEF në Shqipëri dëshiron të përkujtojë Ditën Ndërkombëtare të Familjes, nëpërmjet ndërgjegjësimit për të drejtën e çdo fëmije, për t’u rritur në një mjedis familjar përkujdesës dhe edukues.

Sipas serive të Lancet për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të publikuara në vitin 2016, edukimi që në vitet e para, siguron që individët dhe shoqëritë të përparojnë. Zhvillimi i shëndetshëm i fëmijëve të vegjël, varet nga kujdesi që siguron shëndetin, ushqyerjen, përkujdesjen e duhur, mbrojtjen dhe sigurinë, dhe të nxënit e hershëm.

Të sigurojmë që heqja e lirisë të përdoret si masë e fundit

Tiranë 5 maj 2017 - Kontributet teknike dhe financiare të UNICEF-it në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës dhe Fondacionin për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve kanë dëshmuar se janë të efektshme, në forcimin e rolit të Shërbimit të Provës në mbështetjen e riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin përmes drejtësisë restauruese.

Klubet e Prindërve dhe të Mësuesve, bashkë për integrimin në parashkollor të fëmijeve Rrom

Tiranë 27 April, 2017 - “Mësuesit Tregojnë”, është një prezantim i hapur për publikun, në të cilin mësues dhe prindër, pjesë e nismës “Çdo Fëmjë Rom në Kopsht”, mblidhen së bashku për të ndarë përvojat për integrimin e fëmijëve romë në edukimin e fëmijërisë së hershme në Shqipëri.

Vaksinat kanë efekt te të gjithë fëmijët

Tiranë, 24 prill, 2017 – Në kuadër të Javës Botërore të Imunizimit, 24-30 prill, UNICEF-i do ta përqëndrojë vëmendjen tek ata miliona fëmijë që humbasin mundësinë e vaksinimit, që mund t’ua shpëtojë jetën dhe të mbrojë të ardhmen e tyre. Java Botërore e Imunizimit organizohet çdo fund prilli, për të nxitur përdorimin e vaksinave, që shërbejnë për të shpëtuar jetën e të gjithë fëmijëve, veçanërisht të atyre që janë vazhdimisht të përjashtuar.

Shqipëria prezanton Objektivin Nr. 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm - Arsimi 2030 dhe Raportin e Analizës të Politikës për Arsimin

Tiranë, më 12 prill 2017 - Ministria e Arsimit dhe e Sporteve dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA), në bashkëpunim me UNESCO-n dhe UNICEF-in, prezantojnë sot Objektivin Nr. 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm - Arsimi 2030 dhe Raportin e Analizës së Politikës për Arsimin. Ky aktivitet synon të nxisë sensibilizimin për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) të Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Ky aktivitet do të përqendrohet në veçanti në OZHQ4 - Arsimi 2030, i cili synon të “garantojë arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë, si dhe të krijojë e konsolidojë shanse për të mësuarit gjatë të gjithë jetës për këdo".

Për të parën herë, Shqipëria me një Kod të Drejtësisë Penale për të Miturit!

Tiranë, 30 mars 2017 - Sot, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me shumicë të cilësuar Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, si pjesë e përpjekjeve të tij për reformimin e gjithë sistemit të drejtësisë. Ky legjislacion revolucionar, përbën një ndryshim madhor në konceptim, duke u zhvendosur nga një qasje ndëshkuese drejt asaj rehabilituese dhe restauruese, për trajtimin e përfshirjes së të miturve në veprat penale. Gjithashtu, Kodi parashikon një drejtësi më miqësore me fëmijët viktima apo dëshmitarë të një vepre penale.

Një vit pas deklaratës së BE-Turqi kostoja njerëzore e fëmijëve refugjatë dhe emigrantëve rritet

GJENEVË, 17 mars 2017 – Një vit pas mbylljes së kufijve në Ballkan dhe Deklaratës BE-Turqi që synonte të ndalonte fluksin e madh të migrimit, fëmijët refugjatë dhe migrantë përballen me rreziqe të mëdha të shpërnguljes,ndalimit,shfrytëzimit dhe mohimit –thotë UNICEF.

Kuvendi i Shqipërisë miraton ligjin për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, si një gur themeli për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, shfrytëzimi dhe mohimi i të drejtave.

Tiranë, 24 shkurt 2017 – UNICEF përshëndet miratimin e ligjit “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës" nga Kuvendi i Shqipërisë, në përputhje me normat dhe standardet ndërkombëtare të të drejtave të fëmijës. Ky ligj përforcon punën ndërsektoriale të Qeverisë, në drejtim të të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.

UNICEF kërkon 3.3 miliardë dollarë ndihmë financiare për emergjenca për 48 milionë fëmijë të mbërthyer në konflikt dhe kriza të tjera

Sipas apelit të agjencisë për vitin 2017, kequshqyerja sjell “kërcënim të heshtur” për fëmijët

NJU JORK / GJENEVË, 31 janar 2017 – 48 milionë fëmijë që jetojnë në konfliktet më të ashpra botërore dhe emergjenca të tjera humanitare do të përfitojnë nga apeli i 2017-ës i UNICEF-it që u prezantua sot.

Komunikatat për shtyp të vitit 2016

Komunikatat për shtyp të vitit 2015

 

 
Search:

 Email this article

unite for children