Mbrojtja

Problemi

Trafikimi i fëmijëve

Reforma e sistemit të drejtësisë për të miturit

Gjakmarrja

Fëmijët e privuar nga kujdesi prindëror

Fëmijët me paaftësi

Mësimi i mospërdorimit të dhunës në shkolla

Ndërgjegjësimi për rrezikun nga minat

Dhuna në familje

Aleanca e fëmijëve

 

Ndërgjegjësimi për rrezikun nga minat

Minat tokësore janë vendosur përgjatë kufirit Shqipëri-Kosovë gjatë konfliktit të vitit 1999 .

UNICEF ka mbështetur Veprimin Shqiptar Kundër Minave dhe ka ndihmuar në hartimin e strategjisë kombëtare për ndërgjegjësimin për rrezikun e minave, strategji e përfunduar në vitin 2002.

Ne kemi punuar në dhjetra fshatra të Veriut duke informuar 30000 njerëz për rreziqet e minave. Numri i viktimave të minave ka rënë nga 184 në 1999 në 7 në 2003.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children