Mbrojtja

Problemi

Trafikimi i fëmijëve

Reforma e sistemit të drejtësisë për të miturit

Gjakmarrja

Fëmijët e privuar nga kujdesi prindëror

Fëmijët me paaftësi

Mësimi i mospërdorimit të dhunës në shkolla

Ndërgjegjësimi për rrezikun nga minat

Dhuna në familje

Aleanca e fëmijëve

 

Dhuna në familje

© UNICEF Albania/04-0491/G. Pirozzi
Drita Babameto, koordinatore e “Gratë Biznesmene në tranzicion” në Kashar duke këshilluar një viktimë të dhunës në familje

Fushata ndërgjegjësuese e mbështetur nga UNICEF dhe në bashkëpunim me disa OJF të tjera synon në rritjen e ndjeshmërisë së kombit për dhunën në familje. Janë botuar një studim cilësor mbi përmasat e problemit dhe një numër broshurash praktikë.

Qëllimi i tyre është të kontaktohen audienca të ndryshme, të ofrohen rekomandime duke filluar që nga ato për adoleshentët dhe marrëdhëniet e tyre të shëndetshme e deri te këshillimi i punëtorëve se si t’i ndihmojnë kolegët e tyre që janë viktima të dhunës familjare.

Mësuesit, profesionistët ligjorë, gazetarët dhe këshilluesit janë ata që janë trajnuar mbi dhunën në familje. Ne mbështesim gjithashtu edhe strehën e vetme të Shqipërisë për gratë dhe vajzat e dhunuara. Kjo qendër ofron strehë, mbështetje emocionale edhe i referon ato për shërbime të specializuara.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children