"Tech Camp" në Shkodër, Korçë dhe Tiranë

Tech Camp, tre ditë në botën e teknologjisë për të mësuar më shumë mbi programimin dhe sigurinë në internet

UNICEF Albania
Group photo with Tech Camp participants
UNICEF/Albania2022
16 Shtator 2022