Rrugëtimi Frymëzues i Mozës: Nga vështirësia në sukses

Historia e Mozës si një dëshmi për pushtetin e këmbënguljes

UNICEF Albania
Moza in front of the sewing machine
UNICEF/Albania2023
21 Dhjetor 2023