Ndërhyrje praktike për adresimin e trafikimit të qënieve njerëzore në Shqipëri

Trafikimi i qënieve njerëzore, përfshirë skllavërinë moderne

UNICEF Albania
Ndërhyrje praktike për adresimin e trafikimit të qënieve njerëzore në Shqipëri
UNICEF Albania
13 Shkurt 2024