Mundësi Financimi për Sipërmarrjet mbi Klimën nga UNICEF

Deri në 100.000$ për zgjidhjet novatore mbi klimën

UNICEF Venture Fund
A little boy planting a tree
UNICEF/UN0713588/Mulala
13 Dhjetor 2022