Çfarë është diskriminimi?

Për të kërkuar të drejtat tuaja, duhet t'i njihni ato.

UNICEF Albania & Commissioner for Protection from Discrimination
04 Prill 2023