Fëmijëria e Hershme

Problemi

Mëmësi e sigurtë

Ushqyerja me gji

Vaksinimi

Mikroelementët

Menaxhimi i integruar i sëmundjeve të fëmijërisë

Grupi i punës për kujdesin për fëmijërinë e hershme dhe zhvillim

Qendra për nënat dhe fëmijët

Inisiativa për prindërim të mirë

 

Problemi

© UNICEF Albania/04-450/G. Pirozzi
Mësim me kukulla në një Qendër për Nënat dhe Fëmijët në Tiranë

UNICEF po punon që të bëjë të mundur që fëmijëria e hershme të jetë në krye të axhendës qeveritare. Mirëqenia e fëmijëve vjen si rezultat i ndërveprimit të një tërësie faktorësh dhe për pasojë aktivitetet e UNICEF për fëmijërinë e hershme (nga lindja deri në gjashtë vjeç) kombinojnë veprimet në shumë fusha me synimin që të garantohet një kujdes i mirë për fëmijët.

Ne i mbështesim përpjekjet për të përmirësuar shkathtësitë e familjeve dhe të komuniteteve me qëllim që ato të bëjnë të mundur që fëmijët të rriten të shëndetshëm, me kujdesin e duhur dhe të përgatiten për shkollë. UNICEF i kushton një vëmendje të posaçme fëmijëve në veri të vendit dhe në komunitetet informale përreth kryeqytetit ku nivelet e larta të varfërisë bëjnë që jeta e fëmijëve të jetë e vështirë.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children