Dhuna kundër fëmijëve

UNICEF-i në Shqipëri paraprin rrugën në përparimin e zgjidhjeve, legjislacionit, bashkëpunimeve afatgjata dhe ndërhyrjeve të menjëhershme për të reduktuar ndjeshëm dhunën kundër vajzave dhe djemve.

Child Protection
UNICEF/UN041329/Giacomo Pirozzi