Klubet e Prindërve dhe të Mësuesve, bashkë për integrimin në parashkollor të fëmijeve rom

27 Prill 2017

Tiranë 27 April, 2017-  “Mësuesit Tregojnë”,  është një prezantim i hapur për publikun, në të cilin mësues dhe prindër, pjesë e nismës “Çdo Fëmjë Rom në Kopsht”, mblidhen së bashku për të ndarë përvojat për integrimin e fëmijëve romë në edukimin e fëmijërisë së hershme në Shqipëri. 

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, mbron çdo fëmijë pavarësisht racës, gjuhës, kombësisë apo etnisë së tij/saj. Në ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, Shqipëria ka pranuar të promovojë, respektojë dhe të përmbushë të drejtat e fëmijëve Romë nëpërmjet legjislacionit kombëtar. Me gjithë përpjekjet e bëra nga qeveria deri tani, një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve romë, nuk kanë akses të mjaftueshëm ne sistemin parashkollor. 

   Nisma e përbashkët “Çdo fëmijë rom në kopsht” e UNICEF-it që zbatohet nga CRCA Shqipëri, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare,me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe autoritete lokale, ka për qëllim të ndërtojë dhe mbështesë rrjetet lokale për arsimimin që në fëmijërinë e hershme dhe integrimin e fëmijëve romë në sistemin arsimor. Kjo nismë, i kushton një rëndësi të veçantë regjistrimit në kopshte të fëmijëve 3-6 vjeç, pjesë të komunitetit rom në Shqipëri. 

Për herë të parë, nisma ka krijuar në 12 qarqe të Shqipërisë,  Klubet e Prindërve dhe të Mësuesve, të cilët bëhen bashkë për të ndërtuar plane, për integrimin në arsim që në fëmijërinë e hershme për çdo fëmijë rom. 

“Cdo fëmijë rom në kopsht” gjatë tre viteve të zbatimit në Shqipëri, ka arritur të regjistrojë në kopshte dhe shkolla, afro 1364 fëmijë romë, falë dhe punës së Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, me mbështetjen UNICEF-it dhe ndihmës financiare të Axhencisë Austriake për Zhvillim si dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Kontakte me mediat

Anila Miria
Përgjegjëse për Marrëdhëniet me Publikun
UNICEF
Tel: +35569 20 29 021
Tel: +35569 20 24 185

Rreth UNICEF-it

UNICEF-i promovon të drejtat dhe mirëqenien e çdo fëmijë gjatë të gjitha veprimtarive të tij. Së bashku me partnerët tanë, ne punojmë në 190 vende dhe territore për ta përkthyer këtë angazhim në veprime konkrete, duke bërë përpjekje të veçanta për të arritur fëmijët më vulnerabël dhe të përjashtuar, në mënyrë që të gjithë fëmijët kudo që janë të mund të përfitojnë.

Për më tepër informacion rreth UNICEF-it në Shqipëri dhe punës së tij, vizitoni: www.unicef.org.

Niqeni UNICEF Shqipëri në mediat sociale si:  YouTube, Instagram dhe Facebook