Social Links

Komunikatat për shtyp

Shqipëria feston arritjet në arsim, për një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe shoqërinë tonë  

Tiranë, 27 nëntor 2017 – Analiza e rezultateve të Programit Ndërkombëtar të Vlerësimit të Studentëve (PISA) për vitin 2015, tregon se fëmijët shqiptarë kanë të njëjtin nivel me bashkëmoshatarët e tyre në vendet, që janë pjesë e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, për sa i përket barazisë sociale dhe aftësive per tj’a dalë ne jetë, pavarësisht se vijnë nga mjedise të pafavorizuara.      

DEKLARATË

Qeveritë duhet të investojnë në imunizimin e fëmijëve më vulnerabël dhe të mos refuzojne kryerjen e vaksinimeve

Deklaratë nga Drejtoresha Rajonale e UNICEF-it për Evropën dhe Azinë Qëndrore,
Afshan Khan, për Javën Botërore të Imunizimit


GJENEVË, 24 prill, 2017 - “UNICEF po i nxit qeveritë në Evropë dhe Azinë Qëndrore të investojnë në sistemet shëndetësore që i japin përparësi imunizimit, i cili shërben për të shpëtuar jetën e fëmijëve më vulnerabël, shoqëruar nga fushatat kombëtare për të adresuar shqetësimin lidhur me hezitimin për kryerjen e vaksinimeve.”

Klikoni këtu për deklaratën e plotë.

Publikime

Me anë te studimeve në fusha të ndryshme, UNICEF synon të sjellë, nje panoramë të qartë mbi situatën e fëmijëve në Shqipëri. Të interesuarit për këto studime, punë kërkimore apo raporte mund t’i gjeni  këtu.

RAPORTET E FUNDIT

Në Shkurt të 2015–ës, Ministria e Mirëqënies dhe e Rinise, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brëndshme, kanë miratuar Protokollin e Mbrojtjes së Fëmijëve.

unite for children
Search: