Udhëzues për rihapjen e parashkollorit dhe kopshteve pas COVID-19

Rikthimi i sigurte i femijeve ne kopshte

Highlights

Description: Me rihapjen e parashkollorit pas pandemisë së COVID-19, sfida më e madhe për menaxherët e programeve, drejtorët, mësuesit, dhe familjet do të jetë bashkëpunimi jo vetëm për ekuilibrimin, por edhe për përmbushjen e nevojës për respektimin e udhëzimeve kombëtare të arsyeshme dhe të përshtatura të shëndetit publik, me krijimin e një mjedisi stimulues, argëtues dhe të sigurt, që promovon shëndetin fizik, sigurinë emocionale, lidhjet sociale, dhe të nxënit ndërveprues të fëmijëve të vegjël.

first page
Author
UNICEF
Publication date
Languages
Albanian

Download the report

(PDF, 264,08 KB)