RREGULLORE E BRENDSHME

GRUPI I DEPUTETËVE “MIQTË E FËMIJËVE”

rregullore
UNICEF/Albania

Highlights

Kjo rregullore u përgatit me ndihmën e UNICEF Shqipëri, në mbështetje të punës së Kuvendit të Shqipërisë, për fuqizimin dhe përmirësimin e të
drejtave të fëmijëve në vend. Ajo shërben si rregullues për funksionimin efikas të këtij Grupimi Parlamentar, duke pasqyruar edhe përvojën e vendeve të tjera perëndimore, ku grupe të tilla deputetësh nxitin përmirësimin e të drejtave të fëmijëve.

rregullore

Author

Parliament of Albania with UNICEF support

Publication date

Languages

Albanian

Download the report

(PDF, 954,21 KB)