PLANI STRATEGJIK I VEPRIMIT 2018 - 2021

GRUPI I DEPUTETËVE “MIQTË E FËMIJËVE”

UNICEF/Albania

Highlights

Ky dokument përcakton shtyllat kryesore strategjike të punës së Grupit të Deputetëve "Miqtë e Fëmijëve" në
vitet e ardhshme.
 

plani

Author

Parliament of Albania with UNICEF support

Publication date

Languages

Albanian

Download the report

(PDF, 1,11 MB)