Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Përmbledhje për Fëmijë

diskrim
UNICEF/ALBANIA/2022

About

Botim për fëmijët, kryesisht per grupmoshat 12-17 vjeç, për t’i njohur me mbrojtjen që iu ofrohet nga Ligji dhe nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Veç gjuhës së thjeshtë për fëmijët, botimi përmban ilustrime dhe disa ushtrime argëtuese.

diskrimi cover
Author(s)
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe UNICEF Albania