Giới thiệu

Liên hệ với chúng tôi

 

Liên hệ với chúng tôi

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình UNICEF Việt Nam xin liên hệ:

Ông Youssouf Abdel-Jelil (Mauritania)
Đại diện trưởng UNICEF Việt Nam
Email: lsylwander@unicef.org

Ông Jesper Moller (Đan Mạch)
Phó đại diện UNICEF Việt Nam
Email: jmoller@unicef.org

Văn phòng Hà Nội
81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm
Hà Nội – Việt Nam
ĐT: (84 4) 3.942.5706 – 11
Fax: (84 4) 3.942.5705
Email: hanoi.registry@unicef.org

Văn phòng Hồ Chí Minh
Unit 507, Suh Wah Tower,
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: (84 8) 3.821.9413
Fax: (84 8) 3.821.9415
Email: hanoi.registry@unicef.org

Giờ làm việc:
Thứ hai - Thứ sáu 08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Website: http://www.unicef.org/vietnam/vi/

Danh sách một số nhân viên của UNICEF:

Ông Jesper Moller (Đan Mạch)
Trưởng Chương trình vì Sự Sống còn và Phát triển của Trẻ em (OIC)
Email: jmoller@unicef.org

Bà Marianne Oehlers (Đan Mạch)
Trưởng Chương trình Tỉnh Bạn hữu Trẻ em
Email: moehlers@unicef.org

Lara Ho Vu (Mỹ)
Cán bộ giám sát và phụ trách Văn phòng UNICEF Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh
Email: lvu@unicef.org   

Bà Joyce Patricia Bheeka
Trưởng Chương trình Giáo dục (Mauritus)
Email: jpbheeka@unicef.org 

Bà Lê Hồng Loan (Việt Nam)
Trưởng Chương trình Bảo vệ Trẻ em
Email: lhloan@unicef.org 

Bà Yoshimi Nishino (Nhật Bản)
Trưởng Chương trình Kế hoạch và Chính sách Xã hội
Email: ynishino@unicef.org

Ông Hartmut Pfortner (Đức)
Trưởng phòng Hành chính
Email: hpfortner@unicef.org  

Laura Ngo Fontaine (USA)
Trưởng phòng Truyền thông
Email: lngofontaine@unicef.org  

Liên hệ webmaster theo địa chỉ: hanoi.registry@unicef.org

 

 
unite for children