Tiêu điểm

72 giờ để mang tới một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ khuyết tật

TOM (Tikkun Olam Makers) là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế sử dụng các thiết kế và công nghệ để giải quyết những vấn đề đang bị bỏ quên. Sự kiện TOM là nơi gặp gỡ giữa các khó khăn và giải pháp công nghệ. Các đối tượng tham gia với xuất thân và chuyên môn khác nhau sẽ gặp gỡ nhau tại sự kiện “makeathon” diễn ra trong vòng 72 giờ và cùng nhau phát triển một sản phẩm giúp ích cho những người có nhu cầu.

 

 

Video mới

Hoạch định chính sách thân thiện với trẻ em có ý nghĩa như thế nào với việc phát triển công bằng?
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các quyền của phụ nữ và trẻ em. Một trong những khung pháp lý quan trọng cho sự phát triển này là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) – hình thành trên cơ sở phát triển kinh tế song hành với tiến bộ xã hội, đảm bảo bình đẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

unite for children
Search: