Video mới

Chuyến thăm thực địa của các Nghị Sỹ Quốc hội bên lề IPU 132 tại Hà Nội
Hơn 1.300 đại biểu quốc hội từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhóm họp tại hội nghị Liên Nghị Viện lần thứ 132 tại Việt Nam trong tuần này...

 

unite for children
Search: