จินตนาการโลกอนาคต: นวัตกรรมเพื่อเด็กทุกคน

จินตนาการโลกอนาคต

ยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาล นักพัฒนา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและชุมชนร่วมมือกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เด็กทั่วโลกยังคงต้องเผชิญ

แสนสิริ - ยูนิเซฟ

sansiri

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบจากยูนิเซฟ เงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้ช่วยเหลือเด็กหลายล้านคนที่กำลังอยู่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลก

unite for children
Search: