ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

Srettha

"ความท้าทายขององค์กรธุรกิจในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมอย่างปราศจากเงื่อนไข" เป็นบทความสะท้อนมุมมองของคุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เดินทางไปประเทศเลบานอนในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อศึกษางานของยูนิเซฟในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งในประเทศซีเรีย

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

south

สิบปีไฟใต้ เด็กจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้เชียวชาญเด็กแสดงความกังวัลเนื่องจากเด็กๆ ยังขาดการดูแลและเยียวยาที่เหมาะสม

unite for children
Search: