เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง

VAC

หยุดใช้ความรุนแรง" ยูนิเซฟเปิดตัวโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก #ENDviolence ชี้ความรุนแรงส่งผลร้ายต่อพัฒนาการของเด็กชั่วชีวิต และเรียกร้องให้พ่อแม่หยุดกระทำรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบและหันมาสร้างวินัยเชิงบวกในการเลี้ยงลูก

แสนสิริ - ยูนิเซฟ

sansiri

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบจากยูนิเซฟ เงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้ช่วยเหลือเด็กหลายล้านคนที่กำลังอยู่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลก

unite for children
Search: