Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Kampanja “Svako dijete treba porodicu” dovela do pozitivnih promjena za djecu bez roditeljskog staranja u Crnoj Gori

PODGORICA, 31. Mart 2014 - 2014-ta je već donijela novine porodici Asović u vidu troipomjesečne djevojčice koju su, kao hranitelji, primili u svoj dom u Nikšiću. Mira Asović, njen suprug i njihova trogodišnja kćerka obradovali su se dolasku bebe u njihov dom.

“Nikada sebi ne bismo mogli dozvoliti da beba od mjesec dana ode u bilo koju instutuciju, a ne u porodicu. Najmanje se otvara dom, a najviše se otvara srce kada je u pitanju hraniteljstvo. Znam da nismo pogriješili, i znam da smo danas izuzetno srećni ljudi,” rekla je hraniteljica Mira Asović.


Predstavljanje pozitivnih rezultata kampanje "Svako dijete treba porodicu" - UNICEF Crna Gora / 2014

Ova topla ljudska priča dio je širih nastojanja, zasnovanih na ljudskim pravima, koja imaju za cilj reformisanje i modernizaciju sistema dječje zaštite, kao i prelazak sa institucionalne zaštite na porodičnu, za svu djecu koja ne mogu živjeti u biološkim porodicama. Dio ovih napora je i kampanja ”Svako dijete treba porodicu” koju su, u septembru 2013, pokrenuli Vlada Crne Gore i UNICEF, uz podršku EU, sa ciljem promocije osnovnog ljudskog prava svakog djeteta na život u porodici.

Prema posljednjem istraživanju o znanju, stavovima i ponašanju građana Crne Gore prema djeci bez roditeljskog staranja, koje je sprovedeno u februaru 2014, pod uticajem ove kampanje povećala se svijest građana o osnovnom ljudskom pravu i potrebi svakog djeteta da raste u toplom porodičnom okruženju. Četiri od pet građana u Crnoj Gori smatra da je za dijete bez roditeljskog staranja bolje da bude smješteno u hraniteljsku porodicu umjesto u instituciju.


Najznačajniji rezultat ove kampanje je porast broja djece koja su smještena u nesrodničke hraniteljske porodice za 40 posto u odnosu na period prije kampanje.

“Na globalnom nivou postoji konsenzus u oblastima dječje psihologije, neurologije i pedijatrije o važnosti kontakta jedan-na-jedan djece u ranom djetinjstvu sa roditeljima, kao osnovnog uslova za zdrav razvoj djeteta. Ne postoji odluka koju Vlada može da donese, a koja ima veći uticaj na ljudska prava i dobrobit ljudskog bića, nego odluka o brizi za dijete koje je bez roditeljskog staranja,” rekao je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović naglasio je da će Vlada nastaviti da obezbjeđuje servise porodične zaštite kako bi se spriječilo napuštanje djece i biološke porodice održale na okupu. 

“U narednom periodu, kroz odgovoran pristup i rad, ne samo zaposlenih u centrima za socijalni rad, već i zaposlenih u domovima zdravlja i porodilištima i obrazovnim ustanovama, nastavićemo, u saradnji sa našim međunarodnim partnerima, da omogućavamo da se u kontinuitetu unapređuje ambijent koji će ohrabriti i kreirati mogućnosti da djeca rastu u porodičnom okruženju – kroz smještaj u srodničku ili nesrodničku hraniteljsku porodicu,” naglasio je Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović.


Hraniteljica Mira Asovic, govorila je o svojim iskustvima - UNICEF Crna Gora / 2014 

Prema riječima Andre Lisa, šefa operacija u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, reforma sistema dječje zaštite koja se trenutno sprovodi u Crnoj Gori vodi ka dostizanju međunarodnih standarda u sistemu dječje zaštite. "U Crnoj Gori već vidimo važna dostignuća u propisima i praksi koji se tiču inkluzivnog obrazovanja, prelaska sa institucionalne na njegu u okviru porodice, kao i širenja i unapređenja kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite," istakao je Lis.

Za Miru i njenu tročlanu porodicu, uzimanje bebe na hraniteljstvo bila je pozitivna promjena u njihovim životima. Ona je zahvalna što je dobila takvu priliku, i svakome ko razmišlja da postane hranitelj, poručuje: “Nisu bitne godine. Nije važno da li imate ili ne svoju djecu. Bitno je da niste sebični, da možete, da imate mjesta, energije, snage, volje i želje da još nekome pružite ljubav u životu”. 

 Kampanja „Svako dijete treba porodicu“ sprovodi se u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije“ kojeg sprovodi Vlada Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children