Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Srednjoškolci uče da mirno riješe konflikte

Podgorica, 30. novembar, 2013. – Više od 100 srednjoškolaca naučilo je da rješava konflikte na miran način u svakodnevnom životu.

Kristina Dedić, učenica: „Smatram da je to za mene veoma važno kao ličnost koja će se negdje u budućnosti susretati sa brojnim konfliktima. Na taj način što ću sada značajnije moći i bolje razriješiti iste, jer poznajem neke tehnike koje možda ranije nijesam, ili na koje nijesam obraćala pažnju.“


Studenti tokom treninga
o mirnom rješavanju konflikta - UNICEF Crna Gora / 2013          

Andrej Klikovac, učenik: „Najviše sam mogao, imao priliku da kroz  kolektivni rad u jednoj radionici u kojoj je bilo 30 učenika ove škole prije svega pronađem kakva sam to ja ličnost, da vidim do koje sam mjere konfliktna ličnost, kako rješavam konflikte, i prije svega čujem druga mišljenja i izgradim svoje stavove po ovom pitanju.“

Na treninzima se govorilo o komunikaciji, aktivnom slušanju, ulogama u konfliktu i stilovima njegovog rješavanja. Izvođene su vježbe i testovi, a razgovaralo se i o ličnim primjerima iz života učesnika. Cilj je da srednjoškolci usvoje znanje i vještine koje će im omogućiti da izbjegnu da u budućnosti dođu u sukob sa zakonom.


Studenti tokom treninga
o mirnom rješavanju konflikta - UNICEF Crna Gora / 2013

Dea Đebrić, učenica: „Iz ova 2 dana kao najbitniju stvar koju sam naučila ja bih izdvojila aktivno slušanje. Jer sam primijetila da je upravo aktivno slušanje nešto što je najbitnije u rješavanju konflitnih situacija, isto tako u komunikaciji sa ljudima bilo da je to konflikt ili neka druga situacija. Iz prostog razloga što je neophodno saslušati osobu sa kojom dolazimo u kontakt, kako bismo mogli da sagledamo situaciju ne samo iz svog već i iz njenog aspekta i da razriješimo konflikt na jedan način koji će ići u korist i jednoj i drugoj osobi.“

Obučeni srednjoškolci svoje znanje će podijeliti sa vršnjacima i naučiti ih mirnom rješavanju konflikata.


Student Aleksa Ivanovi
ć govorio je o mirnom rješavanju konflikta - UNICEF Crna Gora / 2013

Aleksa Ivanović, učenik: „Mi još uvijek  u svakodnevnim situacijama imamo sukobe. Sad, različitih dakle vrsta i sigurno će nam koristiti da u određenim situacijama dakle budemo mirni, odnosno staloženi.“

Tokom ove i iduće godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, treninzi za srednjoškolce o mirnom rješavanju konflikata organizovaće se u srednjim školama širom Crne Gore u okviru projekta "Pravda za djecu"  koji sprovodi Ministarstvo pravde i Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku EU.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children