Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Socijalni radnici uče da se efektno bore protiv nasilja nad djecom

Podgorica, 25 - 29 novembar, 2013. – Više od 20 stručnjaka iz centara za socijalni rad širom Crne Gore završilo je obuku za razvijanje vještina i adekvatno reagovanje na situacije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Ovogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da svaki deseti crnogorski građanin poznaje dijete ili odraslu osobu koja je u djetinjstvu bila žrtva seksualnog zlostavljanja, dok svaki treći zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi. Stoga, cilj treninga jeste podizanje kapaciteta profesionalaca zaposlenih u centrima za socijalni rad da adekvatno reaguju u situacijama zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i da se efikasno uključe u dalje unapređenje i jačanje intersetorske saradnje u ovoj oblasti.


Predavač Nevenka Žegarac govorila je o adekvatnom reagovanju na situacije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. - UNICEF Crna Gora / 2013

“Mi svakako imamo već u opštinama formirane multidisciplinarne timove kojima koordinaraju uglavnom Centri za socijalni rad. Ovaj trening svakako će dati doprinos da se obogati sadržaj rada stručnih multidisciplinarnih timova i sigurno je nešto što će umrežiti čitavu poziciju u svim zakonskim i podzakonskim aktima koje je Crna Gora donijela u tom pravcu, u riješavanju ovog problema”, izjavio je Esad Plunac, pedagog rožajskog centra za socijalni rad.

Glavne teme obuke bile su vezane za intervencije centara za socijalni rad u oblasti zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja, postupak zaštite djece pred sudom, kao i neophodnost jače intersektorske saradnje.


U
česnici na treningu o adekvatnom reagovanju na situacije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. - UNICEF Crna Gora / 2013

”Sam trening potpuno prati sve što donosi Zakon o nasilju u porodici, porodični zakoni, kao i Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Veoma je važno osnažiti ljude i kadrovski i znanjima i opremom da bi te teške zadatke obavljali što bolje”, izjavila je predavač Nevenka Žegarac.

Obuku socijalnih radnika organizovalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz stručnu i finansijsku podršku UNICEF-a. Ova je obuka jedna od niza edukativnih aktivnosti koje je UNICEF pokrenuo sa ciljem razvijanja vještina i poboljšanja standarda službi za zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children