Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Regionalna Direktorka UNICEF-a stiže u Crnu Goru radi sastanaka na visokom nivou

PODGORICA, 24. OKTOBAR, 2013. Regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država Marie-Pierre Poirier, doputovala je danas u svoju prvu posjetu Crnoj Gori, kako bi pružila podršku ostvarivanju prava najugroženije djece u našoj zemlji.

G-dja Poirier će se susresti sa ministrom zdravlja Miodragom Radunovićem, ministrom za ljudska i manjinska prava Suadom Numanovićem, ministrom vanjskih poslova Igorom Lukšićem, ministrom prosvjete Slavoljubom Stijepovićem, zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Šućkom Bakovićem, šefom EU Delegacije u Crnoj Gori Mitjom Drobničem, kao i sa drugim visokim zvaničnicima.

Tokom sedmice od 28. oktobra do 1. novembra, g-dja Poirier će predsjedavati sastankom šefova predstavništava UNICEF-a iz regiona. Ovo je prvi put da se ovaj događaj organizuje u Crnoj Gori.

Poslednjeg dana posjete, 2. novembra, ona će razgovarati sa djecom, roditeljima i zvaničnicima u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, kao i u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Herceg Novom. U okviru kampanje “Svako dijete treba porodicu”, g-dja Poirier će prisustvovati “Otvorenom danu” centra za socijalni rad u Herceg Novom posvećenom promociji hraniteljstva. Tokom ovih posjeta, pridružiće joj se zamjenica izvršnog direktora UNICEF-a Geeta Rao Gupte, zamjenik ministra rada i socijalnog staranja Goran Kuševija i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

“Veoma sam srećna što sam u posjeti Crnoj Gori kako bih imala direktan uvid u položaj djece u zemlji”, izjavila je Marie-Pierre Poirier. “Crna Gora je u skorije vrijeme napravila veliki napredak u izgradnji kapaciteta i podizanju svijesti građana o pravima djeteta. Kao i u drugim zemljama regiona, mnogi izazovi su još uvijek pred nama, poput siromaštva, niske stope upisa djece u predškolsko obrazovanje, uključivanja ranjivih grupa djece u društvo, posebno djece sa smetnjama u razvoju, kao i obezbjeđivanja svakom djetetu da raste u bezbjednom porodičnom okruženju.”

Sa sjedištem u Ženevi, Marie-Pierre Poirier rukovodi radom UNICEF-a u regionu. Gospođa Poirier ima 25 godina iskustva u Aziji, Africi, Evropi i Latinskoj Americi u oblasti razvoja i upravljanja nacionalnim programima saradnje na polju ljudskih prava sa vladama, civilnim društvom i privatnim sektorom.

Za više informacija kontaktirajte:

Jelenu Perović
šeficu komunikacija u UNICEF-u Crna Gora
Tel: +382 20 224 277, lokal 3
Mob: +382 69 225 315     
Email:
jperovic@unicef.org
http://www.unicef.org/montenegro/
https://www.facebook.com/unicefmontenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children