Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF Crna Gora objavljuje studiju o preprekama u obrazovanju, Romska i Egipćanska djeca

Podgorica, 21. jun 2013 – U petak, 21. juna 2013, UNICEF Crna Gora će objaviti “Studiju o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori za djecu romske i egipćanske nacionalnosti”. Ovaj sveobuhvatni izvještaj nudi detaljan uvid u probleme sa kojima se susrijeću romska i egipćanska djeca i njihove porodice, a tiču se inkluzije u obavezno obrazovanje.


UNICEF Crna Gora / 2013


“Nijedan društveni problem ne može se objasniti samo jednim uzročnikom ili determinantom“, kaže šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, “a Studija o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori je prva u regionu koja je uspjela da prikaže multidimenzionalnu prirodu ovog problema.”

Podaci iz popisa iz 2011. godine govore da samo polovina djece romske i egipćanske nacionalnosti pohađaju osnovnu školu. Samo trećina će završiti osnovnu školu, a samo sedam odsto njih će završiti i srednju školu. Takođe, stopa pohađanja vrtića, koji pripremaju djecu za osnovnu školu i pomažu da se ovlada crnogorskim jezikom, i dalje je veoma mala. Tako niska obrazovna postignuća romske i egipćanske djece predstavljaju jedan od glavnih izazova na polju ljudskih prava u Crnoj Gori.

“Studija o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori” nudi podatke koji mogu pomoći Vladi Crne Gore da bolje prati i procjenjuje stanje romske i egipćanske djece u obrazovnom sistemu. Takođe, ova studija predstavlja važan dodatak opštim istraživanjima o populaciji Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, Crna Gora teži postizanju konkretnih evropskih standarda. Pristupni proces podrazumijeva primjenu pravila koja eliminišu prepreke za djecu romske i egipćanske nacionalnosti a tiču se pristupa obrazovanju. Osim toga, Crna Gora se obavezala da će poštovati Milenijumske razvojne ciljeve, koji predviđaju da će 100% dječaka i djevojčica biti upisano u osnovne škole do 2015. godine, dok se će se posebna pažnja posvetiti inkluziji djece iz marginalizovanih grupa i prevenciji ranog napuštanja škole. 

“Obrazovanje je ključ za rješavanje problema siromaštva i društvene isključenosti”, kaže šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks. “Obrazovanje je najuspješniji način da se u društvo integrišu marginalizovane grupe. Međutim, održiv napredak u obrazovanju Roma i Egipćana može se postići samo ako se istovremeno uhvatimo u koštac sa svim preprekama.”

Za više informacija molimo vas da se obratite:

Vlatku Otaševiću, savjetniku za komunikacije Sistema UN u Crnoj Gori
Tel: +382 20 22 55 33 ext.151
Fax+382 20 22 55 51
Mob: +382 67 281 299
Mejl: vlatko.otasevic@one.un.org
Vebsajt: www.unicef.org/montenegro - www.un.org.me
Facebook: www.facebook.com/unicefmontenegro - www.facebook.com/UN.Montenegro

 

 

 

 

Download

Download the full reportEnglish

Crnogorski 


Search:

 Email this article

unite for children