Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF i Fakultet političkih nauka predstavili silabus o pravima djeteta

PODGORICA, 03. APRIL, 2013. – UNICEF i Fakultet političkih nauka u Podgorici predstavili su Silabus o pravima djeteta koji ima za cilj da razvije vještine za odgovorno medijsko izvještavanje o svim pitanjima koje se tiču djece.

Tom prilikom, dekanica Fakulteta političkih nauka Sonja Tomović Šundić i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks potpisali su Memorandum o razumijevanju, koji će služiti kao osnova za dalju saradnju na promociji ljudskih i dječjih prava u Crnoj Gori.


Sonja Tomović Šundić, dekanica Fakulteta političkih nauka i Benjamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju - UNICEF Montenegro / 2013

Na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, silabus o pravima djeteta počeo se izučavati u februaru tekuće godine. Njegov je cilj da studentima novinarstva pruži znanje neophodno za razvijanje vještina za etičko i tačno izvještavanje u skladu sa pravima djeteta.

“Naši studenti će, dakle, biti u prilici da se kroz ovaj silabus zapravo informišu o ljudskim pravima, o dječijim pravima; da se, na neki način, edukuju u pravcu kulture ljudskih prava, što i jeste, na neki način, i misija Fakulteta političkih nauka”, rekla je tom prilikom Sonja Tomović Šundić, dekanica Fakulteta političkih nauka.

Šef predstavništva UNICEF-a  za Crnu Goru Benjamin Perks, istakao je da je “jedna od stvari koje će budući novinari naučiti posebna zaštita i povjerljivost koja se zahtjeva kada se izvještava o situaciji djece koja su u sukobu sa zakonom, kao i djece koja su možda bila žrtve seksualnog zlostavljanja i nasilja. Posebnu pažnju treba obratiti na očuvanje povjerenja, dostojanstva i integriteta prilikom novinarskog izvještavanja“.

Doc. dr Ivana Jelić i doc. dr Nataša Ružić radile su na uključivanju informacija u silabus o izvještavanju crnogorskih medija o djeci i relevantnom zakonodavstvu.


Nataša Ružić, profesorica Fakulteta političkih nauka (lijevo), Ivana Jelić, profesorica Pravnog fakulteta (u sredini) i Sonja Tomović Šundić, dekanica Fakulteta političkih nauka (desno) na predstavljanju silabusa o pravima djeteta - UNICEF Montenegro / 2013

“U maloj sredini kao sto je Crna Gora je naročito lako otkriti identitet djeteta ukazivanjem na podatke kao što su inicijali djeteta, prezime roditelja, detaljni podaci o školi, razredu i slično. Sigurna sam da bi se stanje u medijima popravilo ukoliko bi se mediji pridržavali zlatnog pravila Poenter instituta koje glasi: ponašaj se prema drugoj djeci onako kako bi želio da se ponašaju prema tvojoj”, zaključila je Nataša Ružić, profesorica na Fakultetu političkih nauka.

Silabus pod nazivom “Prava djeteta i novinarska praksa” razvili su regionalna kancelarija UNICEF-a u Ženevi i Univerzitet u Dablinu, Irskoj. Uz podršku UNICEF-a, Crna Gora je uvela ovaj silabus u obrazovanje novinara u februaru ove godine i time se pridružila brojnim univerzitetima u regionu koji su to već uradili.
Nakon izučavanja ovog silabusa, studenti će moći da etički izvještavaju o pravima djeteta, kao i da iz perspektive ljudskih prava kritički ocijene vijesti koje se tiču djece. 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children