Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Socijalni radnici obučeni za hraniteljstvo kako bi obezbijedili da svako dijete raste u porodici

Bar, 10. Novembar, 2012. – Više od 40 stručnjaka iz svih 10 centara za socijalni rad u Crnoj Gori završilo je obuku o različitim aspektima hraniteljstva kako bi obezbijedili da svako dijete raste u porodici.


Socijalni radnici tokom obuke u Baru

Glavne teme obuke su vezane za primjenu standarda u hraniteljstvu, procjenu potencijalnih hraniteljskih porodica, kao i procjenu potreba same djece. Obuka je trajala od jula do novembra 2012.

"Na ovom seminaru smo dogradili svoje tehnike i metode u radu sa potencijalnim hraniteljskim porodicama. Takođe smo naučili tehnike i pristup pri procjeni podobnosti hranitelja, tako i potrebe djeteta”, izjavio je Faruk Dacić iz rožajskog centra za socijalni rad.

Hraniteljske porodice obezbjeđuju sigurnu i podsticajnu sredinu za razvoj djece pružajući im adekvatnu njegu, uključujući zdravlje i obrazovanje, u cilju njihovog osposobljavanja za samostalan život. Hraniteljske porodice takođe pružaju djeci podršku u uspostavljanju i održavanju veza sa biološkim porodicama  i očuvanju ličnog i porodičnog identiteta.

“Moje je zadovoljstvo što mogu da kažem da su profesionalci puno napredovali, usvajali nova znanja i negdje mislim da su oni glavni oslonac za reformu i za promjenu prakse u Crnoj Gori; da su ta znanja usmjerena ka unapređenju određenih vještina podrške hraniteljskim porodicama, ali evo danas radimo sa njima i na sticanju određenih znanja i vještina procjene hraniteljskih porodica i obezbjeđivanju kvalitetnih hraniteljskih porodica koje mogu adekvatno zadovoljavati potrebe djece bez roditeljskog staranja”, izjavila je konsultant UNICEF-a Dobrila Grujić.


Konsultant UNICEF-a Dobrila Grujić sa socijalnim radnicima tokom obuke u Baru

Lišavanje porodičnog okruženja je štetno za svu djecu, a najviše u ranom djetinjstvu kada su vezivanje, ljubav, njega i podsticaj od suštinskog značaja za sve aspekte dječjeg emocionalnog i kognitivnog razvoja.

“Svako dijete ima pravo na porodični život, i proces reforme sistema dječje i socijalne zaštite koji se trenutno odvija u Crnoj Gori teži da obezbijedi primjenu ovog principa podstičući centre za socijalni rad da održe porodice na okupu kad god je to moguće, a ukoliko nije, da se obezbjede rasprostranjenije usluge hraniteljstva da bi omogućili djeci da budu zbrinuta u porodičnom okruženju, umjesto u instituciji”, zaključio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Obuka socijalnih radnika u Crnoj Gori uslijedila je nakon što je ranije ove godine usvojena Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori (2012-2016). Treninzi su dio projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” koji implementiraVlada Crne Gore uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

Cilj projekta je da se podrži proces reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori kako bi se ispunilo pravo svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children