Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

''Govorimo o mogućnostima!'' takmičenje za mlade u video produkciji

Poziv mladim režiserima: UNICEF zeli da cuje tvoju perspektivu o zivotu i pravima djece sa smetnjama u razvoju u okviru globalnog video takmičenja za najbolji jednominutni film pod nazivom ‘Govorimo o mogućnostima’!

Napravi jednominutni film na temu djece sa smetnjama u razvoju, koji moze biti zasnovan na tvom ličnom iskustvu ili na tvojim razmisljanjima o zivotu ove djece u svijetu danas. Video treba da traje 1 minut, a žiri koji će odabrati najbolji film sastavljen je od stručnjaka i mladih ljudi iz cijelog svijeta. Pobjednički video biće dio kampanje povodom prezentovanja Unicef-ove publikacije ‘Stanje djece u svijetu’. Više detalja o takmičenju i Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom možes naći na: bit.ly/1minVideoContest

Rok za prijave je 15. decembar 2012.

Za sva pitanja kontaktirati: unicef.youthvideocontest@gmail.com

 

 
Search:

 Email this article

unite for children