Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Promocija hraniteljstva u Crnoj Gori

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Momir Krivacevic
Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic

PODGORICA, 21. jun, 2012. – Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i VD šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata, otvorili su prezentaciju Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori za 2012-2016.

Oko 370 djece u Crnoj Gori odrasta u intitucijama, jer njihovi biološki roditelji ne mogu da brinu o njima. Od 130 djece, koliko ih živi u domu ‘Mladost’ u Bijeloj, više od 20 % mladje je od 3 godine.

 ‘’Nijedno dijete mladje od tri godine ne bi trebalo da bude smješteno u instituciju. Smještanje djece u bilo kakvu vrstu institucije treba da bude  poslednja mjera koja se primjenjuje na za najkraći mogući period,’’ istakao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.50 godina istraživanja pokazalao je da se djeca koja žive u institucijama ne razvijaju na isti način kao djeca koja žive u porodicama. Normalan razvoj djeteta zahtijeva čestu interakciju sa osobom koja se brine o njemu. Institucije ne mogu obezbijediti takvu vrstu odnosa. Zbog toga, većina istraživanja izjednačava smještanje djece u institucijima sa zanemarivanjem djece.

 ‘‘Intenzivno ćemo raditi na razvijanju usluge hraniteljstva kao najpoželjnijeg oblika alternativne zaštite djece bez roditeljskog staranja. Pored već usvojene Strategije, planirano je i usvajanje standarda koji će bliže definisati uslugu hraniteljstva, a takodje planiramo organizovanje kampanje za podizanje svijesti javnosti o prednostima i značaju hraniteljstva,’’ rekao je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.

Novi Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti u Crnoj Gori trebalo bi da obezbijedi pravnu osnovu za razvoj srodničkog i profesionalnog hraniteljstva, usvajanja i drugih servisa koji imaju cilj da obezbijede da svako dijete odrasta u bezbjednom i porodičnom okruženju punom ljubavi.

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Momir Krivacevic
Učesnici prate prezentaciju Nacionalne strategije o hraniteljstvu

Ovakav pristup ne samo da je u skladu sa medjunarodnim standardima i crnogorskim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, već je i ekonomski isplativiji. Istraživanje  koje je 2003. godine sprovedeno u zemljama EU, a koje su finansirale EU i SZO, pokazalo je da institucionalna briga košta u prosjeku tri puta više nego hraniteljstvo.

 “Moramo osigurati da sistem socijalnog staranja dobro funkcioniše, tako da porodice koje su voljne da u svoje okrilje prime djecu budu i spremne za taj korak. Takođe, moramo obezbijediti da zdravstveni sektor bude bolje organizovan kako bi mogao pružiti podršku majkama koje su u ranjivom položaju. Glavni cilj je spriječavanje institucionalizacije kroz pružanje neophodne pomoći majkama kako bi im se omogućilo da zadrže svoju djecu,” rekao je VD šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata.

Usvajanje Strategije hraniteljstva za 2012 – 2016 dio je projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg implementira Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja, uz stručnu podršku UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

Cilj projekta je da podrži reformu sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori kako bi se obezbijedilo ispunjenje prava svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.

Jer porodica nema altrenativu. Djeci je mjesto u porodici. – zaključak je sa prezentacije Nacionalne strategije hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children