Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Promocija hraniteljstva u Crnoj Gori

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Momir Krivacevic
Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic

PODGORICA, 21. jun, 2012. – Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i VD šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata, otvorili su prezentaciju Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori za 2012-2016.

Oko 370 djece u Crnoj Gori odrasta u intitucijama, jer njihovi biološki roditelji ne mogu da brinu o njima. Od 130 djece, koliko ih živi u domu ‘Mladost’ u Bijeloj, više od 20 % mladje je od 3 godine.

 ‘’Nijedno dijete mladje od tri godine ne bi trebalo da bude smješteno u instituciju. Smještanje djece u bilo kakvu vrstu institucije treba da bude  poslednja mjera koja se primjenjuje na za najkraći mogući period,’’ istakao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.50 godina istraživanja pokazalao je da se djeca koja žive u institucijama ne razvijaju na isti način kao djeca koja žive u porodicama. Normalan razvoj djeteta zahtijeva čestu interakciju sa osobom koja se brine o njemu. Institucije ne mogu obezbijediti takvu vrstu odnosa. Zbog toga, većina istraživanja izjednačava smještanje djece u institucijima sa zanemarivanjem djece.

 ‘‘Intenzivno ćemo raditi na razvijanju usluge hraniteljstva kao najpoželjnijeg oblika alternativne zaštite djece bez roditeljskog staranja. Pored već usvojene Strategije, planirano je i usvajanje standarda koji će bliže definisati uslugu hraniteljstva, a takodje planiramo organizovanje kampanje za podizanje svijesti javnosti o prednostima i značaju hraniteljstva,’’ rekao je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.

Novi Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti u Crnoj Gori trebalo bi da obezbijedi pravnu osnovu za razvoj srodničkog i profesionalnog hraniteljstva, usvajanja i drugih servisa koji imaju cilj da obezbijede da svako dijete odrasta u bezbjednom i porodičnom okruženju punom ljubavi.

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Momir Krivacevic
Učesnici prate prezentaciju Nacionalne strategije o hraniteljstvu

Ovakav pristup ne samo da je u skladu sa medjunarodnim standardima i crnogorskim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, već je i ekonomski isplativiji. Istraživanje  koje je 2003. godine sprovedeno u zemljama EU, a koje su finansirale EU i SZO, pokazalo je da institucionalna briga košta u prosjeku tri puta više nego hraniteljstvo.

 “Moramo osigurati da sistem socijalnog staranja dobro funkcioniše, tako da porodice koje su voljne da u svoje okrilje prime djecu budu i spremne za taj korak. Takođe, moramo obezbijediti da zdravstveni sektor bude bolje organizovan kako bi mogao pružiti podršku majkama koje su u ranjivom položaju. Glavni cilj je spriječavanje institucionalizacije kroz pružanje neophodne pomoći majkama kako bi im se omogućilo da zadrže svoju djecu,” rekao je VD šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata.

Usvajanje Strategije hraniteljstva za 2012 – 2016 dio je projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg implementira Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja, uz stručnu podršku UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

Cilj projekta je da podrži reformu sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori kako bi se obezbijedilo ispunjenje prava svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.

Jer porodica nema altrenativu. Djeci je mjesto u porodici. – zaključak je sa prezentacije Nacionalne strategije hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children