Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Svako deseto dijete u Crnoj Gori je siromašno

© UNICEF / Montenegro / 2012 / Krivacevic
Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i UNICEF-ov koordinator za socijalnu i ekonomsku politiku Slobodan Živković tokom predstavljanja prve Studije o siromaštvu djece u Crnoj Gori.

Podgorica, 20. april, 2012. – Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks predstavili su prvu Studiju o siromaštvu djece u Crnoj Gori. Studija pokazuje da 10% djece i 6.1% odraslih živi u siromaštvu u Crnoj Gori sa mjesečnom potrošnjom ispod linije siromaštva koja iznosi 169.98 eura po osobi po domaćinstvu.

"Siromaštvo djece je jedinstven problem i mi kao društvo treba da ga razumijemo kako bi mogli da zajedno na ublažavanju njegovog uticaja na djecu. Nadamo se da će ova studija doprinijeti boljem razumijevanju siromaštva djece, razvijanju diskusije i preduzimanju konkretnih akcija," istakao je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks. Siromaštvo djece najviše je koncentrisano medju djecom starosti do 5 godina, u mnogobrojnim porodicima i onim gdje roditelji nemaju završenu srednju školu i naročito medju djecom sa sjevera Crne Gore i iz seoskih područja.

 

Siromaštvo djece je socijalni problem koji pogadja svaku državu na svijetu uključujući i najbogatije i predstavlja veliki izazov za sve vlade, društva i lokalne zajednice. ‘’Studija o siromaštvu djece u Crnoj Gori daje uvid u život siromšne djece i njihovih porodica i brojne teškoće kojima se suočavaju u različitim oblastima. Kvalitetne informacije iz ove studije poslužiće svakako da se nastavi sa primjenom odgovarajućih politika i aktivnosti u cilju smanjenja problema siromaštva djece u našoj zemlji čime će se dati konkretan doprinos ostvarivanju milenijumskih razvojnih ciljeva i evropskim integracijama,’’ rekao je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.

© UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak

Siromaštvo djece se izdvaja po tome što je njegov uticaj na razvoj djeteta nepovratan i ostavlja dugoročne posljedice na život djeteta. Manja je vjerovatnoća da će siromašna djeca imati odličan uspjeh u školi, a veća da će imati zdravstvenih problema. Siromašna djeca su ranjivija na ekonomske šokove, nesreće pa čak i na exploataciju i zlostavljanje. Siromaštvo djece nije vezano samo za prihode, ono utiče na sve aspekte djetinjstva.

UNICEF-ov koordinator za socijalnu i ekonomsku politiku Slobodan Živković predstavio je ključne rezultate i objasnio metodologiju korišćenju za izradu Studije.

"Siromašna domaćinstva sa djecom se u prosjeku nalaze na 19km od najbližeg doma zdravlja i na 12 km od najbliže osnovne škole. Tek svako četvrto siromašno domaćinstvo sa djecom ima svoje vozilo. Izvještaj ukazuje da je stopa siromaštva djece koja žive u ruralnim područjima u Crnoj Gori gotovo šest puta veća nego u urbanim područjima. Takodje, stopa siromaštva djece četiri puta je veća na sjeveru u odnosu na centralni dio Crne Gore, a dva puta je veća u odnosu na južni dio zemlje," zaključio je Živković.

Tokom prezentacije studije prikazana su dva jednominutna filma koji opisuju problem siromaštva, a koje su djeca snimila tokom video radionice u Kolašinu u martu ove godine. Podaci iz prve Studije o siromaštvu djece u Crnoj Gori doprinijeće tekućem dijalogu o poboljšanju situacije siromašne djece i njihovih porodica kroz odgovarajuće politike.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children