Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2016

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Okrugli sto na temu: Izrada nacrta Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

PODGORICA, 19.05.2011 – Prvi okrugli sto na temu izrade nacrta Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, održaće se u petak, 20. maja 2011.g. u Zelenom salonu Hotela „Crna Gora“ u Podgorici, sa početkom u 14:00 časova.

Domaćini okruglog stola biće Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici ministarstava, predstavnici ustanova socijalne i dječje zaštite, te predstavnici lokalnih zajednica, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija.

Cilj ovog okruglog stola je prezentacija predloga strukture Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, te predstavljanje međunarodnih standarda iz oblasti dječije i socijalne zaštite, uporednih iskustava i finansijskih aspekata u izradi novog Zakona.

Pored Ministra rada i socijalnog staranja dr Suada Numanovića, na skupu će govoriti g. Nicola Bertolini, šef operativnog sektora pri Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori i predstavnik UNICEF-a Crna Gora.

Revizija Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti jedna je od osnovnih aktivnosti u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite – unapređenje socijalne inkluzije“ kojeg realizuje Vlada Crne Gore, tj.  Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete i sporta, uz stručnu i tehničku podršku  UNICEF-a i UNDP-a i uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

Napomena Uredniki:
Cilj projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite - unapređenje socijalne inkluzije“ je da se poboljša kvalitet života najugroženijih stanovnika Crne Gore, da se unaprijedi zaštita ugrožene djece i osnaže njihove porodice, kao i da se podstakne aktivno učešće svih u društvu.

Za dalje informacije kontaktirajte:

Ida Ferdinandi
Koordinatorka na programu djecje zastite
UNICEF Crna Gora
Email: iferdinandi@unicef.org
Tel.: +382 20 224 277 lok.107
Mob.: +382 69 303 191

Tatjana Radulović
Portparol
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore
Email: tatjana.radulovic@gov.me
Tel.: + 382 (0) 20 482 214
Mob.: + 382 (0) 69 55 00 77

 

 
Search:

 Email this article

unite for children