Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Okrugli sto na temu: Izrada nacrta Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

PODGORICA, 19.05.2011 – Prvi okrugli sto na temu izrade nacrta Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, održaće se u petak, 20. maja 2011.g. u Zelenom salonu Hotela „Crna Gora“ u Podgorici, sa početkom u 14:00 časova.

Domaćini okruglog stola biće Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici ministarstava, predstavnici ustanova socijalne i dječje zaštite, te predstavnici lokalnih zajednica, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija.

Cilj ovog okruglog stola je prezentacija predloga strukture Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, te predstavljanje međunarodnih standarda iz oblasti dječije i socijalne zaštite, uporednih iskustava i finansijskih aspekata u izradi novog Zakona.

Pored Ministra rada i socijalnog staranja dr Suada Numanovića, na skupu će govoriti g. Nicola Bertolini, šef operativnog sektora pri Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori i predstavnik UNICEF-a Crna Gora.

Revizija Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti jedna je od osnovnih aktivnosti u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite – unapređenje socijalne inkluzije“ kojeg realizuje Vlada Crne Gore, tj.  Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete i sporta, uz stručnu i tehničku podršku  UNICEF-a i UNDP-a i uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

Napomena Uredniki:
Cilj projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite - unapređenje socijalne inkluzije“ je da se poboljša kvalitet života najugroženijih stanovnika Crne Gore, da se unaprijedi zaštita ugrožene djece i osnaže njihove porodice, kao i da se podstakne aktivno učešće svih u društvu.

Za dalje informacije kontaktirajte:

Ida Ferdinandi
Koordinatorka na programu djecje zastite
UNICEF Crna Gora
Email: iferdinandi@unicef.org
Tel.: +382 20 224 277 lok.107
Mob.: +382 69 303 191

Tatjana Radulović
Portparol
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore
Email: tatjana.radulovic@gov.me
Tel.: + 382 (0) 20 482 214
Mob.: + 382 (0) 69 55 00 77

 

 
Search:

 Email this article

unite for children