Media centre

Media centre - Introduction

Latest press releases

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Djeca i odrasli iz Bara i Ulcinja govore o mogućnostima

© UNICEF Montenegro / 2011
Nola Skiner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru

"Govorimo o mogućnostima" - Nastavak međugeneracijskog dijaloga

BAR, Crna Gora, Ponedjeljak 16 maj 2011 - Nakon dijaloga, održanog u Bijelom Polju u martu, i Opština Bar je bila domaćin međugeneracijskog dijaloga o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju u društvo. Događaj su organizovali UNICEF i Centar za prava djeteta, u okviru šire kampanje za društvenu mobilizaciju i podizanje svijesti – Govorimo o mogućnostima, koja je počela u septembru 2010. Kampanja je pokrenuta kao odgovor na rezultate istraživanja, provedenog među građanima Crne Gore, a koje je pokazalo da oko 42% građana ima neke diskriminatorne stavove prema djeci sa smetnjama u razvoju.

“Mijenjanje stavova je dug,  kontinuiran proces, koji se odvija paralelno sa usvajanjem i primjenom politika i prakse. A kako bi nastupila stvarna promjena, u te procese treba biti uključeno što više aktera. Ovaj međugeneracijski dijalog je idealna prilika da se sretnu oni koji imaju prava i oni koji donose odluke. Zbog toga je neophodno da danas imamo otvorena srca i umove, jer samo zajedno možemo mijenjati stvarnost na bolje.”, rekla je Nola Skiner, Šefica kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru.

Međugeneracijski dijalog je okupio tridesetak djece iz osnovnih škola Ulcinja i Bara, sa i bez smetnji u razvoju, opštinske službenike, zvaničnike ministarstava obrazovanja, zdravstva i rada i socijalne zaštite, kao i predstavnike nevladinih organizacija, pružaoce usluga, roditeljska udruženja i medije.

© UNICEF Montenegro / 2011
Prikazivanje One Minute Juniors filmova koje su ranije napravila djeca sa smetnjama u razvoju na medjugeneracijskom dijalogu u Baru

Učesnici su pogledali kratke filmove, koje su snimila djeca sa smetnjama u razvoju, što je iniciralo diskusiju o temama, kao što su diskriminacija, inkluzija, prijateljstvo, te djeca i mediji. Jedna od mladih aktivistkinja kampanje, Ksenija Brajović, moderirala je dijalog i vodila računa o tome da svako dobije priliku da govori.

Tako je Dimitrije iz Bara pitao opštinske predstavnike da li planiraju prilagoditi nove sportske terene djeci sa smetnjama u razvoju. Blerta iz Ulcinja je pitala kada će dnevni centar, koji postoji u Ulcinju, biti ozvaničen kao javna institucija. Irfan i Maja su htjeli znati vise o Lokalnim akcionim planovima i kako se oni odnose na djecu sa smetnjama u razvoju.

Opštinski službenici i predstavnici ministarstava su rekli kako su svjesni ovih pitanja i kako ona utiču na djecu i porodice. Na mnoga od njih nastoji se odgovoriti kroz različite planove koji su u administrativnoj proceduri.

Djeca su takođe predstavila inicijative kako da poboljšaju inkluziju djece sa smetnjama u razvoju u lokalne zajednice. Ove ostvarive i održive intervencije, poput uređenja dijela parka kao igrališta, dostupnog djeci sa smetnjama, ili organizovanje radionica i skupova u školama, na kojima bi se družila djeca sa i bez smetnji u razvoju, naišle su na odobravanje predstavnika vlasti, te su se obavezali da će pomoći u njihovoj realizaciji.

Kako je zaključila gospođa Jadranka Lakićević, Zamjenica Ministra Zdravlja, odrasli Crne Gore su tokom ovog skupa imali priliku mnogo toga da nauče od djece. Zbog toga se i dijalog, koji je započeo u Bijelom Polju, a nastavljen u Baru, treba proširiti cijelom Crnom Gorom.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children