Media centre

Media centre - Introduction

UNICEF press releases 2015

UNICEF press releases 2014

UNICEF press releases 2013

UNICEF press releases 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Publications

Surveys

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Surveys

Surveys produced by UNICEF Montenegro

 • Analysis of media exposure of children in the Children’s Home “Mladost”, Bijela during December 2013 - January 2014 - Download as PDF
 • Analiza medijske eksponiranosti djece u Djecjem domu “Mladost” u Bijeloj tokom decembra 2013. i januara 2014 - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori i romskim naseljima u Crnoj Gori 2013 - Download as PDF

 • 2013 Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey and 2013 Roma Settlements in Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey (September 2014) - Download as PDF
 • 2013 Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey - Key findings (June 2014) - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori 2013 - Ključni nalazi (jun 2014) - Download as PDF
 • 2013 Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey - Infographics (June 2014) - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori 2013 - Ključni nalazi - Infografika (jun 2014) - Download as PDF
 • 2013 Montenegro Roma settlements Multiple Indicator Cluster Survey - Key findings (June 2014) - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u romskim naseljima u Crnoj Gori 2013 - Ključni nalazi (jun 2014) - Download as PDF
 • Inclusion of children with disability in Montenegro (December 2013) - Download as Powerpoint
 • Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori (decembar 2013) - Download as Powerpoint

 • Research to assess the impact of school parliaments on promoting child rights and inclusion (2013) - Download as Powerpoint
 • Istrazivanje uticaja djackih parlamenata na promociju prava djeteta I inkluzije (2013)
 • KAP Survey on children and climate change (November 2011) - Download as PDF 
 • Istraživanje o djeci i klimatskim promjenama (novembar 2011) - Download as PDF

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children