CRC

پیام مدیر اجرایی یونیسف، آنتونی لیک درپی کشته شدن کارمندان یونیسف در سومالی

 

 

ارتباط با ما

آدرس :
ایران- تهران- خیابان شریعتی، خیابان قبا، خیابان نظامی، پلاک 7
صندوق پستی:1176- 19395 تهران 

مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. 

ساعات کاری دفتر :
روزهای یکشنبه تا پنج شنبه هر هفته از 8:15 صبح تا 16:30 عصر 

تلفن:22594994
نمابر:22594948
Tehran@unicef.orgپست الکترونیک: 

 

 

 

 

خبر برگزیده

15 تیرماه 1394 تهران -گروهی از کارشناسان ارشد بخش آموزش یونیسف از دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 31 خرداد تا 4 تیرماه 1394 به ایران آمدند تا اطلاعاتی را در مورد متدولوژی طرح "کودکان بازمانده از تحصیل" که یونیسف و یونسکو به طور مشترک طراحی کرده اند و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اجرا شده است به جمعی از مقامات دولتی ایران ارائه دهند.

اعضای گروه آموزش یونیسف شامل مشاور منطقه ای یونیسف در امور آموزش خانم دینا کریساتی از مصر و سه کارشناس اقتصاد آموزشی؛ آقای حافظ زعفران اهل تونس، آقای هوگان یائو اهل چین، و آقای خورخه اوبالدو کالین از کشور مکزیک، بودند. این سفر به عنوان بخشی از همکاریهای مشترک دفتر یونیسف ایران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در راستای بهبود حمایتهای اجتماعی هدفمند برای کودکان کم برخوردار برگزار شد.

در یک کارگاه آموزشی دو روزه به میزبانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گروه آموزش منطقه ای یونیسف ابعاد مختلف و روش اجرای طرح کودکان بازمانده از تحصیل را برای جمعی از مقامات حاضر از سازمانهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، نهضت سواد آموزی، و جمعی از اعضای جامعه مدنی فعال در حوزه کودکان در معرضآسیب ارائه کردند.

برنامه ها

religious leaders

رهبران مذهبی

تهران 27  خرداد 1393- دفتر یونیسف در ایران با همکاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، سلسله نشست های تخصصی را در خصوص "نقش رهبران مذهبی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان" در ماههای تیر، مرداد و شهریور 1393 برگزار خواهد کرد. این سلسله نشست ها بر چهار محور مرتبط با خشونت علیه کودک  شامل تبعیض (جنسیتی، قومی، مذهبی)، غفلت و بی توجهی، ازدواج زودهنگام و یا اجباری و خشونت جنسی  متمرکز خواهد بود و با هدف تعیین نقش رهبران مذهبی ) به ترتیب الفبا: اسلام، زرتشت، مسیحیت و یهود) در پیشگیری از این پدیده برگزار می شوند. شرکت کنندگان  این نشست ها شامل مقامات رسمی و متخصصانی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی مربوطه و دانشگاهها  هستند.

unite for children
Search: