Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Novosti

Publikacije

UNICEF Bosna i Herzegovina INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Publikacije

Akcioni plan za djecu 2015 - 2018
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici održanoj 2. juna 2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015–2018. godine

Jednak pristup djece pravdi u Bosni i Hercegovini
Ovo istraživanje proveo je UNICEF u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Pravda za svako dijete, koji su podržali Švicarska vlada i Švedska agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Kompletna studija o istraživanju bit će objavljena u jesen 2015. godine

Vodiči za stručnjake iz oblasti ranog rasta i razvoja
Priručnici su nastali kroz saradnju UNICEFA i EDUS-a, uz podršku nadležnih resornih ministarstava, u cilju promovisanja ranog rasta i razvoja djece u BiH.

Odstupanja u razvoju djeteta: Šta treba znati?
Priručnici su nastali kroz saradnju UNICEFA i EDUS-a, uz podršku nadležnih resornih ministarstava, u cilju promovisanja ranog rasta i razvoja djece u BiH.

Rani razvoj djeteta: Šta treba znati?
Priručnici su nastali kroz saradnju UNICEFA i EDUS-a, uz podršku nadležnih resornih ministarstava, u cilju promovisanja ranog rasta i razvoja djece u BiH.

Kurikulum za edukaciju roditelja od rođenja djece do polaska u školu
Pred vama je jedan sveobuhvatan priručnik – vodič za roditeljstvo, koji će Vas praktično voditi kroz ulogu roditelja – odgajatelja djeteta/djece od rođenja do polaska u školu.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje u školi
Priručnik je nastao u okviru projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ koji promovira stvaranje inkluzivnih zajednica koje razvijaju integrirane modele zaštite djece u općinama širom Bosne i Hercegovine.

Zdravo jedi - zdravo rasti
Serija priručnika i smjernica za zdravu ishranu djece

Testiranje efekata predškolskog programa
Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socio-emotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH

Priručnik o lokalnom modelu socijalne zaštite i inkluzije
Od planiranja do realizacije socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou

Ako imaš manje od 18 godina, i ti imaš ova prava!
Konvencija o pravima djeteta na dječijem jeziku :)

“Želimo biti vidljivi"
Opšti pregled usluga u zajednici i primjera dobre prakse koji se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom i njihove porodice u Bosni i Hercegovini

Djeca koja rade na ulici: Procjena dječjeg prosjačenja i drugih oblika rada na ulici u BiH
U postkonfliktnom periodu, prosjačenje djece i rad na ulici je postalo prevladavajuće i sve evidentnije pitanje na koje država još uvijek nema sveobuhvatan odgovor, kako u zakonodavstvu tako i u praksi.

"Shvatite nas ozbiljno" - djeca poručuju vlastima
Istraživanje javnog mnijenja: “Shvatite nas ozbiljno - šta djeca poručuju vlastima” (septembar-rujan 2014)

Kako komunicirati s djecom-Medijsko komuniciranje s djecom
Načela i prakse za podršku, nadahnuće, poticaj, obrazovanje i iscjeljenje

Studija znanja, stavova i prakse o obrazovanju i razvoju u ranom djetinjstvu
Studija znanja, stavova i prakse (KAP studija) obrazovanja i razvoja tokom ranog djetinjstva u izabranim općinama/opštinama i gradovima u BiH (KONAČNI IZVJEŠTAJ)

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom
Dokument koji bi trebao pomoći u procesu ranog prepoznavanja ali i prijavljivanja slučajeva nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.

Položaj romske djece i porodica u Bosni i Hercegovini
Jaz između Roma i većinskog stanovništva u smislu stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite je značajan, s tim da su pripadnice romske populacije u posebnom teškom položaju.

Analiza nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije u BiH
Opšti cilj Analize nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije jeste da se da pregled sistema socijalne zaštite i socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini u oblastima socijalne sigurnosti, socijalne pomoći i socijalne inkluzije.

Zastupljenost mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH
Kvalitativno i kvantitativno istraživanje

Smjernica za zdravu ishranu djece uzrasta do tri godine
Smjernice su usmjerene ka kreiranju i uspostavljanju uslova za zdrav i siguran rast i razvoj djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Politika za unapređenje ishrane djece u Federaciji Bosne i Hercegovine
Odgovarajuća ishrana je osnovni preduslov postizanju optimalnog rasta i razvoja i dostizanju najvećeg mogućeg standarda zdravlja.

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu
Analiza je za cilj imala davanje pregleda trenutno dostupne statistike u relevantnim područjima, provođenje kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja u cilju boljeg razumijevanja potreba djece i porodica

Snaga partnerstva (za inkluzivno obrazovanje)
Osobna pedagoška iskustva roditelja i nastavnika za podizanju svijesti o značaju stvaranja partnerskih veza u cilju kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada

Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u Bosni i Hercegovini
Namjena Smjernica je da posluže kao putokaz za razvoj i provedbu strategija koje zabranjuju diskriminaciju i promoviraju pravo na jednake mogućnosti za svako dijete.

STANJE DJECE U SVIJETU 2013.: DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
STANJE DJECE U SVIJETU 2013. (rezime)

ZNANJE, STAVOVI I ISKUSTVA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju iskustva, stavovi, i mišljenja građana opce populacije BiH, kada je rijec o djeci sa smetnjama u razvoju, njihovom obrazovanju, životu unutar porodice, socijalizaciji, i dr.

STRATEŠKI PLAN za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013.–2017.
Ulaganje u rani dječiji rast i razvoj (RRRD) i odgovorno roditeljstvo je najbolja investicija koju društvo može osigurati.

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) o romskoj populaciji 2011.–2012. u BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici održanoj 2. juna 2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015–2018. godine

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) BiH 2011. - 2012.
„Istraživanje višestrukih pokazatelja-MICS“ osmišljeno je kako bi se prikupile statistički značajne, međunarodno uporedive procjene ključnih indikatora u oblastima zdravstva, obrazovanja i dječije zaštite.

Glasovi mladih (2012)
Istraživanje o mladima u BiH

Оkvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Bosni i Hercegovini
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Okvirnu politiku unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH 07.03.2012.

Učiti živjeti zajedno
Interkulturalni i međureligijski program za obrazovanje o etici

Nepohađanje i napuštanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Studija formirana na osnovu istraživanja djece i mladih koji ne upisuju i koji napuštaju osnovnu i srednju školu (Dec 2011)

Iz našeg svijeta različitosti
Svako dijete ima svoju priču. Svaka dječija priča posebna je i dragocjena. Potrebno je da čujemo njihov glas, poslušamo njihove priče i shvatimo njihovo značenje.

VATRENO ORUŽJE I SIGURNOST DJECE
Istraživanje o znanju, stavovima i shvatanjima u vezi sa vatrenim oružjem i dječijim povredama (2010)

Putokazi
Putokazi su ozbiljna publikacija koja je namijenjena najprije djeci. Napisana je kako bi iz nje naučili načine na koje mogu ostvarivati svoja prava i/ili sprječavati kršenja svojih ili prava njima dragih osoba.

Nemoj mi se rugati: Stvaramo razred bez ismijavanja
Priručnici za nastavnike: Stvaramo razred bez ismijavanja

Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za period od 2011 do 2016 godine
Politike unapređenja razvoja djece u ranom djetinjstvu usvojene su u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kako bi pružile neophodan okvir za izradu strateških planova i dalju stratešku alokaciju resursa.

Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine
Politike unapređenja razvoja djece u ranom djetinjstvu usvojene su u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kako bi pružile neophodan okvir za izradu strateških planova i dalju stratešku alokaciju resursa.

Procjena maloljetničkog pravosuđa u BiH
Izvještaj je dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH” koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF u svrhu unapređenja pravosudnog sistema za djecu.

Adolescencija: vrijeme prilika - Izvještaj o stanju djece u svijetu za 2011. godinu
Izvještaj o stanju djece u svijetu za 2011. godinu nosi naziv "Adolescencija: vrijeme prilika".

Дневник наше бебе (ћирилица)
Дневник наше бебе је намијењен првенствено родитељима, али и свим члановима породице у чији дом је стигла беба. Први дио осмишљен је као дневник, а у другом су веома практични савјети о здрављу, њези, развоју и сигурности беба.

Dnevnik naše bebe
„Dnevnik naše bebe“ je namijenjen prvenstveno roditeljima, ali i svim članovima porodice u čiji dom je stigla beba. Prvi dio osmišljen je kao dnevnik, a u drugom su veoma praktični savjeti o zdravlju, njezi, razvoju, ishrani i sigurnosti beba.

Izvještaj nevladinih organizacija o monitoringu prava djeteta (mart 2011)
Ovaj izvještaj je rezultat tromjesečnog monitoringa prava djeteta u 20 opština/općina u Bosni i Hercegovini i realiziran je u okviru projekata Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu

Jezik, historija i kultura Roma
Jezik, historija i kultura Roma - juče, danas, sutra (Brošura o Regionalnoj konferenciji štampana u sklopu MDG F programa Kultura za razvoj, decembar 2010)

Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016.
Dokument su usvojili Vlada Federacije BiH i oba doma Parlamenta Federacije BiH u januaru 2008.

Situaciona analiza zaštite djece bez roditeljskog staranja u F BiH
Istraživanje je provela organizacija Hope and Homes for Children BiH uz podršku UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH

Sa djecom i za djecu Bosne i Hercegovine
Brosura

Djeca i mediji - godišnja analiza
Analiza sadržaja novinarskih objava iz štampe i dnevnika TV stanica

Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini
Situaciona analiza

Podijeljene škole u BiH
Sveobuhvatna analiza prikupljenih podataka tokom UNICEF-ovog istraživanja pokazuje da su razlike u BiH jako izražene i da postoje različita mišljenja o svim bitnim pitanjima koja se tiču obrazovanja u BiH.

Položaj djece u svijetu - specijalno izdanje povodom 20 godina Konvencije o pravima djeteta (sažetak)
Posebno izdanje glavnog UNICEF-ovog izvještaja o napretku koji je postignut u oblasti prava djeteta, izazovima koji predstoje, kao i koracima koje je potrebno preduzeti kako bi vizija Konvencije bila pretočena u stvarnost svakog dijeteta.

Bihejvioralno istraživanje među adolescentima u kolektivnom smještaju
Učestalost i distribucija zdravstveno rizičnog ponašanja među adolescentima koji žive u porodičnom obliku zbrinjavanja, institucijama za djecu bez roditeljskog staranja i obrazovnim institucijama internatskog tipa u BiH

Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta
Postoji izreka: "Neki ljudi pokreću stvari, neki ljudi gledaju kako se one događaju, a neki se pitaju: "Šta se dogodilo?""

Mapiranje inkluzivnih praksi u osnovnom obrazovanju u BiH
Ovim Izvještajem još jednom se potvrđuje da «…škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine.

Pregled legislative, politike i prakse
Pristup adolescenata informacijama i zdravstvenim servisima u vezi sa HIV/AIDS-om i SPI u BiH

Vodic za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV (cilirica)
cirilica

Vodic za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV (latinica)
latinica

 

 

 

 

English


Search:

 Email this article

unite for children