Djeca u bosni nakon poplava

odzak

UNICEF poziva da u trenutnoj humanitarnoj krizi posebna pažnja bude pružena djeci

 

Etiam nec orci sed felis accumsan posuere nec non turpis. Cras dignissim consequat mollis. Nullam accumsan adipiscing mauris leo, accumsan in tempus nec ullam accumsan adipiscing mauris leo

govorimo o mogućnostima

UNICEF, u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH, pokrenuo je kampanju "Govorimo o mogućnostima," čiji je cilj unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opće populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Za svako dijete: socijalna zaštita i inkluzija

Pod sloganom „Za svako dijete“ UNICEF je okupio partnere iz vlade, lokalne zajednice i civilnog društva kako bi unaprijedili sistem socijalne zaštite i inkluzije djece. Uz podršku Evropske Unije, ovaj program doprinosi jačanju sistema i izradi politika i programa za zaštitu socijalno isključene djece i njihovih porodica.

Zaštita djece od nasilja

Evropska unija i UNICEF  SU U 2011 počeli zajedničku inicijativu vrijednu 1,65 miliona eura posvećenu jačanju javnih usluga s ciljem identifikacije, praćenja i rješavanja nasilja nad djecom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj, kroz jačanje partnerstva između civilnog društva i donosioca odluka na državnom nivou.

Povećajmo mogućnosti djeci za rano učenje

UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete kulture Republike Srpske, organizovao Konferenciju o odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu  “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” 14-15. februara/veljače 2012. godine, u Sarajevu.

rani rast i razvoj

Dokumenti politike, koji imaju za cilj doprinos odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu, kao i ciljevima “Evropa 2020” za socijalnu inkluziju, razvijeni su zajednički uz učešće sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Oni postavljaju okvir za jačanje integrisanog pristupa  ranom rastu i razvoju  kroz koordinirane usluge i aktivnosti koje uključuju ova tri sektora.

Evropska sedmica imunizacije 2012 obilježena u BiH

Zajedničkom konferencijom o imunizaciji, koja je održana u Mostaru 20.04.2012.g. počelo je obilježavanje Evropske sedmice imunizacije u BiH, i to po sedmi put. Konferenciji pod sloganom “Spriječiti, zaštititi, vakcinisati”, pored pedijatara i epidemiologa iz cijele Bosne i Hercegovine, prisustvovali su predstavnici oba entitetska ministarstva zdravstva/zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo/zdravlje, Ministarstva civilnih poslova, te UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

unite for children
Search: