Komunikata për shtyp

Lajme dhe media

BE dhe UNICEF zgjerojnë partneritetin për të mbrojtur më mirë të drejtat e fëmijës në Evropën Juglindore

 

Më shumë partnerë bashkohen për t’i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve dhe për të promovuar përfshirjen sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara në shoqëri
 
GJENEVË/BRUKSEL, 4 gusht 2016 – Bashkimi Evropian (BE) dhe UNICEF kanë zgjeruar partneritetin e rëndësishëm rajonal që synon të mbrojë fëmijët nga dhuna dhe t’i përfshijë fëmijët me aftësi të kufizuara më mirë në shoqëri.
 
Që prej vitit 2011, UNICEF dhe BE kanë punuar së bashku me vendet që janë aktualisht në procesin e anëtarësimit në BE, si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Turqia. Ky partneritet po zgjerohet tashmë duke përfshirë Kosovën, Malin e Zi dhe Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

DEKLARATË

Deklaratë nga Drejtori Ekzekutiv i UNICEF Anthony Lake mbi situatën e fëmijëve në Aleppo, Siri.

"Si mundet që njeriu të shohë i tronditur vuajtjet e Omran Dagneesh, djalin e vogël të shpëtuar nga një ndërtesë e shkatërruar në Aleppo,Siri dhe të mos ndjejë dhembshuri.

"A mund të kemi të njëjtën dhembshuri, për më shumë se 100.000 fëmijë që jetojnë akoma në tmerrin që është Aleppo? Ata janë duke vuajtur gjëra qe asnjë femije nuk duhet t’i vuajë e as t’i shohë.

"Dhe dhemshuria nuk është e mjaftueshme. Indinjata nuk është e mjaftueshme. Dhemshuria dhe indinjata duhet të shoqërohen me aksione konkrete.

"Fëmijët e moshës se Omranit në Siri nuk kanë njohur asgjë, përveç tmerrit të luftës që bëjnë të rriturit. Ne të gjithë duhet t'u kërkojmë, po këtyre të rriturve, ti japin fund ankthit të fëmijëve të Aleppos."

Klikoni këtu për deklaratën në anglisht.

STUDIME DHE PUNË KËRKIMORE

Publikime

Me anë te studimeve në fusha të ndryshme, UNICEF synon të sjellë, nje panoramë të qartë mbi situatën e fëmijëve në Shqipëri. Të interesuarit për këto studime, punë kërkimore apo raporte mund t’i gjeni  këtu.

RAPORTET E FUNDIT

Në Shkurt të 2015–ës, Ministria e Mirëqënies dhe e Rinise, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brëndshme, kanë miratuar Protokollin e Mbrojtjes së Fëmijëve.

unite for children
Search: